Benvinguts - Bienvenidos
   
 
Socis del bufet
Especialitats
Concacte
Novetats
Enllaços
 
CAMPS D’ACTUACIÓ:

DRET CIVIL

 • Processos matrimonials de mutu acord o contenciosos (separació, divorci, canvi de mesures, processos d’aliments i guarda i custòdia de menors).
 • Defensa en tot tipus de processos davant els Tribunals.
 • Arrendaments (contractes de vivenda, local de negoci, processos de desnonament, reclamació de rendes).
 • Propietat (preparació de contractes, tramitació i liquidació d’escriptures, expedients de domini, etc.)
 • Assessorament en drets reals i servituds.
 • Tramitació d’herències, declaracions judicials d’hereus, reclamació de legítimes, etc.
 • Reclamacions extrajudicials i judicials (per incompliment de contractes, responsabilitat civil, etc.).
 • Accidents de trànsit. Indemnitzacions per danys.

DRET ADMINISTRATIU

 • Redacció d’instàncies davant l’Administració.
 • Al·legacions en expedients administratius.
 • Defensa en procediments sancionadors.
 • Reclamacions econòmiques administratives.
 • Recursos contenciosos administratius.
 • Assessorament urbanístic.

DRET PENAL

 • Defensa en processos penals.
 • Defensa de víctimes i exercici d’acusació particular.
 • Judicis de faltes.